Tijekom listopada završen je ciklus webinara o društvenom poduzetništvu za četiri zaposlenice udruge „Eko-Zadar“. Ove online edukacije održane su u sklopu projekta „AktiBiz - društveno poduzetništvo udruga za stabilnu zajednicu“.

11. listopada 2021. godine održan je 3. webinar pod nazivom „Theory of change“ (Teorija promjene), a radi se o alatu koji pomaže u određivanju utjecaja djelovanja udruge na zajednicu. Postoje brojni alati za mjerenje utjecaja, a najpoznatiji među njima je SROI (Social return on investment) odnosno društveni povrat ulaganja o kojem je više riječi bilo u sklopu petog webinara održanog tjedan dana kasnije.

14. listopada 2021. godine održan je 4. webinar pod nazivom „Theory of change – practice“ (Teorija promjene u praksi) na kojem su zaposlenice udruge detaljnije upoznate sa radnim materijalima za mjerenje utjecaja na zajednicu na primjeru slične organizacije, a kako bi stekle uvid o tome na koji način se ispunjavaju takvi materijali kako bi mjerenje dalo realne rezultate.

5. webinar pod nazivom „What is social return on investment“ (Što je društveni povrat ulaganja) održan je 18. listopada 2021., a radi se o alatu koji se koristi za prikazivanje ekvivalenta financijskog povrata ulaganja. Ovaj izračun zanimljiv je, osim udrugama i donatorima koji financiraju provedbu neke društveno korisne usluge ili projekta. Ovim alatom moguće je mjeriti ekvivalent financijskog troška, ali i uštede, te budućeg prihoda. 

Webinare su održali Michael Freer i Marin Urlić iz CEDRA-e (Clustera za eko-društvene inovacije i razvoj) iz Splita.

Do kraja listopada u planu je predavanje o društvenom poduzetništvu za nezaposlenog člana udruge „Eko-Zadar“.