Društveni poduzetnici

Udruga slijepih Međimurske županije - Salon za masažu Lumbago

Lokacija:

Kralja Tomislava 34, Čakovec

Tel:

+385994743447

E-mail:
Društvene mreže:

Proizvodi/usluge:

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost proizvođača / ponuditelja usluge koji ju je objavio.