U newsletteru u prilogu saznajte koje sve usluge udruga "Eko-Zadar" pruža u području edukacije i informiranja na temu odvajanja otpada i pravilnog postupanja s otpadom. Klikom na poveznice u newsletteru možete saznati više o samim aktivnostima koje su proveli te o edukativnim materijalima čiji su sadržaj osmislili.

Udruga “Eko-Zadar” od kolovoza 2021. svoje gospodarske djelatnosti obavlja kao društveni poduzetnik.

Newsletter 2.pdf